فرم استخدام
داوطلبان عزیز پس از تکمیل فرم استخدام و ارسال رزومه کاری در صورت نیاز به تخصص داوطلب  زمان مصاحبه متعاقباً بعد از فیلتر های اولیه و ارزیابی رزومه ها از طریق تماس تلفنی و ایمیل به متقاضیان اعلام میگردد .
نکات مهم :
 ثبت نام و شرکت در مصاحبه هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت داروسازی خوارزمی ایجاد نمی نماید.
 مسئولیت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالی یا تفسیر اشتباه شرایط اعلام شده ، با متقاضی می باشد.
مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
سوابق کاری
#نام سازمان سمت مدت همکاری

دوره های آموزشی
#نام دوره موسسه آموزش دهند

مهارت عمومی