آیروفنت

آیروفنت

- این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید. -براي جلوگيري از تغيير رنگ دندان، قبل از مصرف، فرآورده را با مقداري آب رقيق نماييد و قطره چكان را در انتهاي زبان بچكانيد. -براي جذب بهتر آهن، بهتر است همراه با ويتامين C مصرف شود.

Side Effects

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید: تغيير رنگ دندان ها به صورت موقتي، درد شكمي (وابسته به دوز)، يبوست، اسهال، التهاب دستگاه گوارش، تهوع (وابسته به دوز)، استفراغ، تيرگي مدفوع.

Direction for use

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشك معين مي نمايد. اما مقدار مصرف معمول آن به شرح ذيل است: پيشگيري از آنمي ناشي از فقر آهن: -نوزادان 6-4 هفته: 2/0 ميلي ليتر (5 قطره) روزانه. -نوزادان بالاي 6 هفته و كودكان 6-1 سال: 2/1-5/0ميلي ليتر (13-30 قطره) روزانه. -كودكان بالاي 6 سال: 4/2 ميلي ليتر (60 قطره) روزانه. -بزرگسالان و سالمندان: 8/4-4/2 ميلي ليتر (60-120 قطره) روزانه. درمان آنمي ناشي از فقر آهن: -نوزادان و كودكان: 24/0-12/0 ميلي ليتر (3-6 قطره) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يا در دو يا سه دوز منقسم. حداكثر دوز مجاز روزانه: 8 ميلي ليتر. -بزرگسالان: 4 ميلي ليتر يك يا دو بار در روز (100-200ميلي گرم آهن المنتال)

Description

-در صورت كافي بودن سطح آهن خون، از مصرف طولاني مدت و هميشگي آهن بپرهيزيد. -درطي مصرف آهن به طور منظم سطح آهن خون بررسي شود. هموگلوبين در طي 4-3 هفته بايد به مقدار 20 گرم در ليتر يا 2 گرم در 100 ميلي ليتر افزايش يابد. زماني كه هموگلوبين به حد نرمال رسيد، درمان بايد به مدت 3 ماه ديگر براي افزايش ذخاير آهن ادامه يابد.

قبل از مصرف اين فرآورده، چنانچه از داروهاي زير استفاده مي نماييد، پزشك خود را مطلع سازيد: آنتي اسيد هاي حاوي كلسيم و آلومينيوم، نمك هاي كلسيم، پانكراتين، رانيتيدين، فاموتيدين، PPIs (امپرازول، پنتوپرازول، اس امپرازول،رابپرازول)، كاپتوپريل، فلوروكينولون ها (سيپروفلوكساسين، لووفلوكساسين، موكسي فلوكساسين، جمي فلوكساسين، اوفلوكساسين)، لوودوپا، لووتيروكسين، متيل دوپا، پنيسيلامين، تتراسايكلين، داكسي سايكلين، مينوسايكلين.