کلسی دی جعبه 60عددی

کلسی دی جعبه 60عددی

فرآورده را بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب مصرف کنید.

Side Effects

در دست طراحی

Direction for use

-کمبود کلسیم و ویتامین دی در بزرگسالان -درمان پوکی استخوان، نرمی استخوان، بیماری ریکت (کمبود ویتامین دی، کلسیم و فسفات در بدن) -کمک به پیشگیری از پوکی استخوان بزرگسالان: روزانه ۱-۲ قرص براساس نیاز مصرف شود. -کمک به کاهش عوارض سندرم پیش از قاعدگی (نفخ، کرامپ شکمی، خستگی و بدخلقی) روزانه دو عدد قرص به مدت سه سیکل قاعدگی مصرف شود.

Description

-قبل و در طی درمان با کلسیم-دی، کلسیم خون و کلسیم ادرار به طور مرتب بررسی شود. -بین مصرف کلسیم-دی و فراورده های حاوی آهن و زینک باید دو ساعت فاصله باشد. - کلسیم-دی باید دو ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از مصرف انتی بیوتیک های کینولون (سیپروفلوکساسین) و تتراسایکلین ها (داکسی سایکلین، مینوسایکلین، داکسی سایکلین) مصرف شود. -بین مصرف کلسیم-دی و بیس فسفونات ها ( آلندرونیت، ایباندرونیت، زولدرونیک اسید) باید یک ساعت فاصله باشد. -بین مصرف کلسیم-دی و غذاهای غنی از اگزالیک اسید (ریواس، اسفناج)، فسفات (سبوس)، فیتیک اسید (همه غلات) باید دوساعت فاصله باشد.

دیگوکسین، هیدروکلروتیازید، تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین، سیپروفلوکساسین، افلوکساسین، لووفلوکساسین، جمی فلوکساسین، لووتیروکسین، کورتیکواسترویید (پردنیزولون، هیدروکورتیزون، بتامتازون)، فرآورده های حاوی آهن و زینک، بیس فسفونات (آلندرونیت، ایباندرونیت، زولدرونیک اسید)، ریفامپین، ایزونیازید، کتوکونازول، ایتراکونازول، دانازول، اورلیستات