رانیتیدین 150میلی گرم

رانیتیدین 150میلی گرم

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

Side Effects

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید: سردرد، راش پوستي، علائم اختلال عملكرد كبدي (كلستاتيك و...)، يبوست، اسهال، تهوع، استفراغ، ترومبوسيتوپني (كاهش تعداد پلاكت ها)، كاهش ميل جنسي، تاري ديد برگشت پذير، گيجي، بي قراري، افسردگي، توهم.

Direction for use

مقدار مصرف هر دارو را پزشك معين مي نمايد. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذيل است: طبقه بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست گيرنده H2 طبقه بندي درماني: ضد زخم معده -زخم دئودنال: بزرگسالان: دوز درماني در ابتدا 150 ميلي گرم دو بار در روز، يا 300 ميلي گرم يك بار در روز بعد از وعده شام يا قبل از خواب. دوز نگهدارنده 150 ميلي گرم يك بار در روز قبل از خواب. كودكان 1 ماه تا 16 سال: دوز درماني در ابتدا 8-4 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، روزانه در دو دوز منقسم. حداكثر دوز درماني مجاز روزانه: 300 ميلي گرم. دوز نگهدارنده 4-2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه. حداكثر دوز نگهدارنده مجاز روزانه: 150 ميلي گرم. -درمان ازوفاژيت فرسايشي: بزرگسالان: دوز درماني در ابتدا 150 ميلي گرم، 4 بار در روز. دوز نگهدارنده 150 ميلي گرم، دو بار در روز. كودكان: 10-5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم. -درمان زخم معده: بزرگسالان: دوز درماني در ابتدا 150 ميلي گرم دو بار در روز. دوز نگهدارنده 150 ميلي گرم يك بار در روز قبل از خواب. كودكان 1 ماه تا 16 سال: دوز درماني در ابتدا 8-4 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم. حداكثر دوز درماني مجاز روزانه: 300 ميلي گرم. دوز نگهدارنده 4-2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه. حداكثر دوز نگهدارنده مجاز روزانه: 150 ميلي گرم. -درمان بيماري رفلاكس معده-مري: بزرگسالان: 150 ميلي گرم دو بار در روز. كودكان: 10-5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم. -شرايط پاتولوژيك ترشح زياد اسيد معده: بزرگسالان: 150 ميلي گرم، دو بار در روز. -سوزش سر دل: (فقط در اين مورد مي تواند به صورت OTC مصرف شود) بزرگسالان و كودكان بالاي 12 سال: پيشگيري: 150-75 ميلي گرم، 60-30 دقيقه قبل از هر وعده غذايي براي 14 روز. حداكثر دوز مجاز روزانه: 300 ميلي گرم. كاهش علائم: 150-75 ميلي گرم، دو بار در روز براي 14 روز. حداكثر دوز مجاز روزانه: 300 ميلي گرم.

Description

-احتمال دارد رانيتيدين با تست ادراري تشخيص آمفتامين/ مت آمفتامين، تست ترشح اسيد معده، تست هاي واكنش هاي حساسيت پوستي تداخل كند. -مصرف طولاني مدت رانيتيدين (بيش از دو سال) مي تواند باعث اختلال در جذب ويتامين B12 شود. اين عارضه وابسته به دوز بوده و در خانم ها و افراد زير 30 سال بيشتر بروز مي كند. -رانيتيدين مي تواند باعث گيجي و توهم شود، خصوصا در افراد مسن، لذا ضمن درمان با اين دارو، از رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري كامل دارند بپرهيزيد. -اگر در طي مصرف اين دارو، دچار عوارض كبدي (هپاتيت، يرقان و...) شديد، دارو را قطع كرده و سريعا به پزشك مراجعه نماييد.

در دست طراحی

قبل از مصرف اين دارو، چنانچه از داروهاي زير استفاده مي نماييد، پزشك خود را مطلع سازيد: آريپيپرازول، آتازاناوير، سفوروكسيم (بين مصرف همزمان 2 ساعت فاصله باشد)، ارلوتينيب (در صورت اجبار به همزماني مصرف، ارلوتينيب بايد يك بار در روز و حداقل 10 ساعت قبل يا دو ساعت بعد از مصرف رانيتيدين مصرف شود)، نمك هاي آهن (به جز فروس گلوكونات و آهن سوكروز)، ايتراكونازول، كتوكونازول (در صورت مصرف همزمان،كتوكونازول بايد حداقل دو ساعت قبل از مصرف رانيتيدين مصرف شود)، مزالامين (از مصرف همزمان دوزهاي بالاي رانيتيدين و مزالامين آهسته رهش بپرهيزيد)، متيل فنيديت، پگ اينترفرون آلفا2b ، پوساكونازول، پراسوگرل، پروكائين آميد، رزيدرونيت (از مصرف همزمان اين دو دارو بپرهيزيد)، سولفونيل اوره (گلي بنكلاميد، گلي كلازيد)، وارنيكلين (خصوصا در افراد با اختلال شديد كليه)، وارفارين.