داپوکستین

داپوکستین

درمان انزال زودرس (Premature Ejaculation) در مردان 18 تا 64 سال که علائم زیر را دارند: انزال مکرر (مداوم) با حداقل تحریک جنسی قبل یا در مدت کوتاهی از گذشت رابطه اضطراب و مشکلات شخصی در نتیجه ی انزال زودرس ضعیف بودن کنترل انزال

عوارض جانبی

باشیوعبیشتر: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ، خواب آلودگی، لرزش، وزوز گوش، تاری دید، گرگرفتگی، اضطراب، اختلال نعوظ، کاهش میل جنسی و خستگی. باشیوعکمتریانادر: تند شدن ضربان قلب، سنکوپ، بی حالی، گشاد شدن مردمک چشم، خارش، عرق سرد، سرگیجه، کاهش فشار خون، مشکلات خواب و اختلال در ارگاسم.

مقدار و نحوه مصرف دارو

دوز توصیه شده ی اولیه برای همه ی بیماران 30 میلی گرم می باشدکه بایستی 1 تا 3 ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف شود. اگر چنانچه این مقدار از دارو اثر کافی را نداشت و عوارض جانبی آن قابل قبول بود، می توان میزان دارو را تا 60 میلی گرم افزایش داد. حداکثر تکرار دوز، یک دوز در 24 ساعت توصیه شده است. این دارو را بدون غذا و یا همراه غذا می¬توان مصرف نمود.

هشدارها

اینداروممکناستباعثگیجیوخوابآلودگیگردد،لذادرهنگاممصرفاینداروازرانندگیوکارباوسایلیکهنیازبههوشیاریکاملدارندپرهیزنمائید. این دارو تنها در مردان با انزال زودرس قابل مصرف می¬باشد. این دارو ممکن است باعث افت فشارخون وضعیتی شود، لذا بایستی از تجویز این دارو در افراد با سابقه این مشکل خودداری شود. این دارو در افرادی که داروهای مهار کننده CYP3A4)اریترومایسین، کلاریترومایسین، فلوکونازول، اپرپیتانت، وراپامیل، دیلتیازم(، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، استیل سالیسیلیک اسید، فنوتیازین ها، داروهای آنتی پلاکت و ضد انعقاد ها مانند (وارفارین) با احتیاط تجویز شود. از مصرف ترکیبات روان گردان مانند اکستازی، LSD، مواد مخدر و بنزودیازپین¬ها همراه داپوکستین خودداری نمائید. مصرف همزمان داپوکستین با الکل، عوارض عصبی و قلبی الکل را افزایش می¬دهد. بیمارانی که سابقه¬ی مانیا یا اختلال دوقطبی دارند، از مصرف این دارو خودداری نمایند. این دارو در بیماران مبتلا به صرع ناپایدار نباید مصرف شود. در بیماران با صرع کنترل شده دارو با نظر پزشک مصرف گردد. این دارو در بیمارانی که فشار داخل چشم بالا دارند و یا در معرض خطر گلوکوم هستند باید با احتیاط تجویز شود.

تداخلات دارویی

مصرف همزمان داپوکستین همراه ترکیبات MAOIs(مهار کنندگان مونواکسیداز که شاملسلژیلین، فنلزین و ... می¬باشد)، مهار کننده هایCYP3A4، CYP2D6، وارفارین و تیوریدازین. این دارو با هر محصول گیاهی و شیمیایی حاوی سروتونین تداخل دارد و باعث عوارض وابسته به سروتونین میگردد. بعضی از این محصولات شامل MAOIs، ال- تریپتوفان، تریپتان¬ها، ترامادول، لینزولاید، SSRIs، SNRIs، لیتیم و ... می¬باشد. در صورت مصرف همزمان این دارو با هریک از محصولات حاوی سروتونین میبایستی 14 روز از آخرین دوز داروی حاوی سروتونین گذشته باشد، سپس مصرف داپوکستین شروع شود و یا 7 روز بعد از آخرین دوز داپوکستین، داروی حاوی سروتونین مصرف شود.