سیپروهپتادین

سیپروهپتادین

دردست طراحی

Side Effects

در دست طراحی

Direction for use

کودکان 1 تا 7 سال: 2 قاشق چایخوری (معادل 5 میلی لیتر )، 2 بار در روز قبل از غذا. کودکان بالای 7 سال: 2 قاشق مربا خوری ( معادل 10 میلی لیتر)،2 بار در روز قبل از غذا. بزرگسالان: 3 قاشق مربا خوری ( معادل 15 میلی لیتر )، 3 بار در روز قبل از غذا. این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا در هنگام مصرف و 24 ساعت پس از قطع مصرف دارو از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید. در دوران بارداری با نظر پزشک مصرف کنید. جهت اطلاعات بیشتر به برگه راهنمای درون جعبه مراجعه کنید.

Description

در دست طراحی

در دست طراحی

در دست طراحی