قطره استامینوفن

قطره استامینوفن

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید. در صورت بروز موارد زير در حين مصرف استامينوفن، مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه كنيد: -بدتر شدن علائم بيمار و يا به وجود آمدن علايم جديد -تورم و قرمزي در نواحي مختلف بدن -ادامه تب پس از 3 روز از مصرف دارو -ادامه درد پس از 10 روزاز مصرف دارو در بزرگسالان، 5 روز در كودكان و 3 روز در نوزادان -در كودكاني كه جهت درمان گلودرد استامينوفن مصرف مي كنند، باقي ماندن گلودرد كودك براي بيش از 2 روز همراه با تب، قرمزي، سردرد، تهوع و استفراغ

Side Effects

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید: راش پوستي، كاهش سطح سرمي بيكربنات، كاهش سطح سرمي كلسيم و سديم، افزايش آمونيم و كلر خون، افزايش بيلي روبين و آلكالين فسفاتاز خون، آنمي، لوكوپني (كاهش گلبول هاي سفيد خون)، ترومبوسيتوپني (كاهش پلاكت هاي خون)، افزاش اوره در ادرار، افزايش گلوكز خون.

Direction for use

مقدار مصرف هر دارو را پزشك معين مي نمايد. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذيل است: كاهش درد و تب: -نوزادان زير 3 ماه: 40 ميلي گرم (5/1 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 11-4 ماه: 80 ميلي گرم (5/3 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 2-1 سال: 120 ميلي گرم (5 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 3-2 سال: 160 ميلي گرم (5/6 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 5-4 سال: 240 ميلي گرم (10 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 8-6 سال: 320 ميلي گرم (13 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 10-9 سال: 400 ميلي گرم (5/16 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان 11 سال: 480 ميلي گرم (20 ميلي ليتر) هر 6 ساعت. حداكثر 5 بار در روز. -كودكان بالاي 12 سال و بزرگسالان: 650 ميلي گرم هر 6-4 ساعت. ماكزيمم دوز روزانه 4 گرم.

Description

-ماكزيمم دوز روزانه مصرف استامينوفن، 4 گرم مي باشدن كه بيش از اين مقدار باعث سميت كبدي و آسيب به كبد مي شود. -در صورت بروز هر گونه واكنش حساسيتي پوستي شديد در حين مصرف استامينوفن، سريعا دارو را قطع كرده و به پزشك مراجعه كنيد. -در صورت مصرف همرمان استامينوفن و كولستيرامين، كولستيرامين را حداقل يك ساعت بعد از مصرف استامينوفن مصرف كنيد.

در دست طراحی

قبل از مصرف اين دارو، چنانچه از داروهاي زير استفاده مي نماييد، پزشك خود را مطلع سازيد: باربيتورات ها (فنوباربيتال، پريميدون)، پروبنسيد، الكل، بوسولفان، كاربامازپين، كولستيرامين، داپسون (موضعي)، ايزونيازيد، لاموتريژين، ايماتينيب، نيتريك اكسايد، فنيل افرين، ليدوكائين/پريلوكائين، وارفارين.