دکسترومتورفان

دکسترومتورفان

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید. -در صورت مصرف اين دارو، اگر تا 7 روز علائم سرفه بهبود نيافت و يا در صورت وجود تب، راش پوستي يا سردرد مداوم با پزشك خود مشورت نماييد. -از مصرف اين دارو در كودكان كمتر از 4 سال خودداري نماييد. مگر زير نظر پزشك معالج.

Side Effects

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید: گيجي خفيف، تحريك پذيري، هيجان، عصبي شدن، يبوست، سردرد، خواب آلودگي خفيف، تهوع و استفراغ، درد شكمي، آرام شدن تنفس (در دوزهاي بالا).

Direction for use

مقدار مصرف هر دارو را پزشك معين مي نمايد. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذيل است: دسته دارويي: ضد سرفه -درمان موقتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از سرماخوردگي يا محرك هاي استنشاقي: كودكان 6-4 سال: 5 ميلي گرم (1.5 ميلي ليتر) هر 4 ساعت در صورت نيازمصرف شود. حداكثر دوز مجاز روزانه: 30 ميلي گرم. كودكان 12-6 سال: 10 ميلي گرم (3 ميلي ليتر) هر 4 ساعت در صورت نياز مصرف شود. حداكثر دوز مجاز روزانه: 60 ميلي گرم. كودكان 12 سال به بالا: 20 ميلي گرم (6.5 ميلي ليتر) هر 4 ساعت در صورت نياز مصرف شود. حداكثر دوز مجاز روزانه: 120 ميلي گرم. بزرگسالان: 20 ميلي گرم (6.5 ميلي ليتر) هر 4 ساعت در صورت نياز مصرف شود. حداكثر دوز مجاز روزانه: 120 ميلي گرم.

Description

-مصرف همزمان اين دارو با داروهاي MAOIs مي تواند باعث بروز عوارضي مثل: سرگيجه، هيجان، افزايش فشار خون، افزايش دماي بدن، خونريزي داخل جمجمه، تهوع، اسپاسم، لرزش بدن و رفتارهاي سايكوتيك (افزايش فعاليت، توهم بينايي و شنوايي) گردد. در صورت بروز اين علائم سريعا به پزشك مراجعه نماييد. -اگر دچار سرفه هاي مزمن ناشي از سيگار، آسم، برونشيت مزمن و آمفيزم ريوي هستيد و ياسرفه ها همواره با مقداري خلط همراه است، از مصرف اين دارو بدون مشورت و تجويز پزشك معالج بپرهيزيد.

در دست طراحی

قبل از مصرف اين دارو، چنانچه از داروهاي زير استفاده مي نماييد، پزشك خود را مطلع سازيد: آريپيپرازول، داپوكستين، داروناوير، ترانيل سيپرومين، ايزوكربوكسازيد، فنلزين، ممانتين، متيلن بلو، متوكلوپراميد، پگ اينترفرون آلفا 2b ، كينيدين، فلوكستين، پاروكستين، آميودارون، ترامادول.